Behöver jag ta ut ugnstegarna när jag använder pyrolysfunktionen?

Senast uppdaterad 2020-03-09 08:37

Problem

  • Behöver jag ta ut ugnsstegarna när jag använder pyrolysfunktionen?

Gäller för

  • Ugn
  • Spis

Lösning

  • Ja, du behöver ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar när du använder pyrolysfunktionen, om du ej tar ut ugunstegarna visas felkod C1
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.