När jag använder min integrerade kaffemaskin smakar inte kaffet gott

Senast uppdaterad 2020-06-02 13:04

Problem

  • När jag använder min integrerade kaffemaskin smakar inte kaffet gott

Gäller för

  • Integrerad kaffemaskin

Lösning

  1. Kontrollera grovheten i kaffepulvret och återställ knappens position till fabriksinställningen (position 4 och 5)
    Obs: Vrid bara på knappen när kvarnens motorn är i drift
    Fortsätt med ett klick i taget tills kaffet är så du vill ha det. Effekten kommer inte att synas förrän två koppar kaffe har bryggts. Det rekommenderas inte att du lämnar kaffepaketet öppet i mer än 10 dagar
  2. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.