Torktumlare visar felkod C8

Senast uppdaterad 2020-06-02 10:24

Problem

  • Torktumlaren visar felkod C8

Gäller för

  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare

Lösning

  1. Bryt strömmen till torktumlaren i 30 sekunder
  2. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Felkod C8 indikerar att det är fel på temperatursensorn
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.