Hänga om lucka på tvättmaskin

Senast uppdaterad 2020-06-09 09:29

Problem

  • Kan tvättmaskinensluckan hängas om?

Gäller för

  • Frontmatad tvättmaskin (integrerad och fristående)

Lösning

  1. Dörren till en tvättmaskin kan inte vändas för att öppna motsatt väg

Orsak

  • Riktningen i vilken tvättmaskinens dörr öppnas kan inte ändras på grund av elektriska delar i maskinen som inte kan flyttas
  • För att uppnå ett bättre dörröppningsarrangemang för tvättmaskin bredvid torktumlaren, växla om dem och vrid torktumlarens dörr på motsatt sätt. Detta kan göra det lättare att flytta kläder från en maskin till en annan
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.