Integrerad kaffemaskin - kaffet rinner, men kommer inte ut

Senast uppdaterad 2020-06-02 13:46

Problem

  • Kaffet rinner, men kommer inte ut ur integrerad kaffemaskin

Gäller för

  • Integrerad kaffemaskin

Lösning

  1. Rengör de blockerade munstyckena med en tandpetare
  2. Ta bort kaffeavlagringar med en tandpetare, svamp eller en hård diskborste
    Om kaffet inte kommer ut ur pipen, men från runt dörren, kan hålen i pipen blockeras av torrt kaffedamm
  3. Rengör svänglådan noggrant, särskilt bredvid gångjärnen
    Svänglådan inuti servicedörren kan vara blockerad och kan inte svängas
  4. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.