Luckan kan öppnas och vatten rinner ut

Senast uppdaterad 2020-03-11 13:28

Problem

  • Luckan kan öppnas och vatten rinner ut

Gäller för

  • Tvättmaskin

Lösning

  1. Starta tömmningsprogram och låt den köra klart
  2. Är vatten kvar i trumman, töm produkten på vatten via nålfilter och rengör filtret
  3. Starta nytt program
  4. Om problem kvarstår, kontakta auktoriserad servicecenter

Orsak

  • Om man har valt ett program med sköljstopp är det viktigt att köra tömmningsprogram innan man stänger av maskinen
  • Detta kan även orsakas av ett strömavbrott under programmets gång
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.