Meddelandet "ALLMÄNT ALARM!" visas på skärmen på min integrerade kaffemaskin

Senast uppdaterad 2020-06-02 13:42

Problem

  • Meddelandet "ALLMÄNT ALARM!" visas på skärmen på min integrerade kaffemaskin

Gäller för

  • Integrerad kaffemaskin

Lösning

  1. Rengör apparatens insida noggrant enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring och underhåll" i manualen
    Du kan använda en ficklampa för en mer noggrann och enklare inspektion av smuts i apparaten
  2. Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren på höger sida (för att använda strömbrytaren måste du dra ut apparaten) och slå på den igen efter några sekunder
    Tips: Om du har rengjort infusionsenheten med tvål eller i en diskmaskin, lägg lite fett på insidan av infusionsenheten och försök flytta den under en tid för att sprida fettet på ytan
  3. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Orsak

  • Det är möjligt att apparatens insida samlat smuts
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.