Meddelandet "GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND PRESS OK" visas på skärmen på min integrerade kaffemaskin

Senast uppdaterad 2020-06-02 13:29

Problem

 • Meddelandet "GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND PRESS OK" visas på skärmen på min integrerade kaffemaskin

Gäller för

 • Integrerad kaffemaskin

Lösning

 1. Vrid ratten på kvarnen för att ställa in grovheten med ett klick medurs mot "7"
  Notera: Vrid knappen endast när kvarnens motor är i drift. Effekten är synlig efter leverans av två kaffe
 2. Följ stegen nedan för att se till att det inte finns luft i hydraulkretsen:
  • Använd skölj- eller varmvattenfunktion tills vattenflödet är stabilt
  • Kontrollera om det inte finns malt kaffe i tratten för färdigmalet kaffe. Om det finns, rengör området med en dammsugare och / eller borste för att ta bort alla kaffepulver rester
 3. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter

Instruktionsvideo

Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.

Tillbehör & reservdelar
Tillbehör & reservdelar

Här kan du bekvämt beställa online reservdelar och tillbehör till produkter från Electrolux Centrala Bygg.