Värmningslådan värmer inte upp porslinen tillräckligt

Senast uppdaterad 2020-03-09 08:31

Problem

 • Värmningslådan värmer inte upp porslinen tillräckligt
 • Värmningslådan värms inte alls

Gäller för

 • Värmelådor

Lösning

 1. Om porslinen inte värms upp tillräckligt. Kontrollera om:
 • Apparaten är påslagen
 • Lämplig temperatur har valts
 • Luftcirkulationsöppningarna inte är blockeras av porslinet
 • Servisen har värmts upp under tillräcklig tid
 1. Om porslinen inte värms upp alls. Kontrolera om:
 • Du kan höra ljudet från fläkten. Om fläkten går, betyder det att värmeelementet är defekt. Om fläkten inte kör betyder det att det är den det är fel på
 • Säkringen har gått eller effektbrytaren har löst ut

Orsak

Uppvärmningstid beror på flera faktorer, till exempel:

 • Materialet och tjockleken på porslinet
 • Mängd porslin
 • Hur porslinet är ordnat
Hitta servicestation
Hitta servicestation

Hitta din lokala Electrolux-godkända servicestation.